Thermotrad

Çok iyi rafine edilmiş parafanik esaslı bir üründür. Yağı ısıtarak sıcaklık üreten radyatörlerin peteklerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

ARI Thermotans; 320 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı olan kapalı ısı transfer sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ısı transfer yağıdır. Yüksek sıcaklıklarda yağın buharlaşma basıncı atmosferik basınçtan düşüktür. ARI Thermotrans'ın transferi sırasında yüksek basınç için uygun olan boru sisteminin kullanılması uygundur. Termal stabilitesi çok yüksektir.

Yüksek sıcaklıklarda mineral yağlar iki tip bozunmaya maruz kalırlar.
 
  • Hidrokarbon moleküllerinin karbon zincirlerinin parçalanması ile oluşan bozunma (cracking).
  • Yüksek sıcaklıklarda havanın oksijeni ile birleşerek yükseltgenme (oksidasyon). ARI Thermotrans; bu iki tür etkiye de dayanabilecek kalitede baz yağ kullanılarak imal edilmiştir. Parafinik karakterde olduğu için viskozite indeksi yüksektir.
Hizmet Süresi
Hizmet süresi tamamen kullanılan sistemin tasarımına ve operasyon şartlarına bağlıdır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi ektedir ve yazılı kurallara uyulursa yağın hizmet süresi birkaç yıldan fazla olabilir. Ancak uygun bir hizmet süresi tayini için 6 ayda bir alınacak örneklerin viskozite, asidite ve parlama noktası özelliklerinin yakın takibi gerekir.