Quench Oil (Mineral Bazlı Su Verme Yağı)

Üstün kaliteli baz yağlardan hazırlanmış, su verme ortamının gerektirdiği az uçuculuğa sahip, oksidasyona karşı dayanıklı, termal stabilitesi olan yağlardır. İçerdiği katıklar su verme işlemi sırasında yağda çamurumsu artıkların oluşmasını engeller. Bu özellik dolayısı ile bu yağların ömrü oldukça uzundur. İçerdikleri katık paketi teknolojisi yüzey sertleştirme işlemi yapılması istenen çeliklerde çok iyi yüzey sertliği sağlar, ayrıca yüzeyde kılcal çatlakların oluşmasını engeller.

ARI Quench Oil Süratli su verme yağıdır (Accelerated quenching oil). En önemli özelliklerinden biri su verildikten sonraki temperleme (menevişleme) işlemi sırasında sertleştirilmiş parçada leke bırakmayışıdır. Daha çok küçük yapıda parçaların su verilmesi için uygundur (yaklaşık 50 mm. kalınlığa kadar). Karbonlu çelikler ve düşük alaşımlı çeliklerin su verme işlemi için uygundur.

Su Verme ve Genel Bakım
Zaman içerisinde yağda oluşan çamurumsu atıklar kontrol edilmeli ve belirli bir limiti aşmasına izin verilmemelidir. Bu tip atıklar su verilen parçanın üstüne yapışabilir, bu ise ısı transferine engel olur. Uygun bir sirkülasyon sistemi ve süratli filtrasyon yağ ömrünü uzattığı gibi, sağlıklı su verilmesi için de uygun bir ortam sağlar. Ayrıca her bakım periyodu sırasında yağ tankının çok iyi temizlenmesinde yarar vardır.