Lubo 32

Makina imalatçıları tarafından katıklı yağların istenmediği belirtilen uygulamalar için müsait olan çok iyi rafine edilmiş yüksek kaliteli mineral yağlardır. Normal şartlarda çalışan, sıcaklığın ve yükün orta düzeyde olduğu pek çok uygulamada kullanılabilir.

Özellikleri
  • Yağın hizmet süresini uzatan çok iyi oksidasyon stabilitesi.
  • Sıcaklık değişiminde çok az viskozite değişimi sağlayan yüksek viskozite indeksi.
  • Proses sonucu, ya da yanlışlıklar sonucu yağa karışan suyu bünyesine almama ve sudan ayrışma özelliği.
  • Sızdırmazlık elemanları ile çok iyi uyum gösterme ve pek çok değişik conta malzemesi ile kullanılabilme.
Uygulama Alanları
Sıcaklık ve basıncın çok yüksek olmadığı pek çok alanda kullanılabilirler. Sirkülasyon tipi yağlanması olan sistemlerde, normal yükü olan dişli kutularında, sirkülasyon sistemli tekstil makinalarının genel yağlanmasında, dik su türbinlerinin dişli kutularında ayrıca parafinik proses yağları olarak değişik tatbikatlarda başarı ile kullanılırlar.

Oksidasyona Karşı Direnç
Çok fazla yük ve sıcaklığın olmadığı uygulamalarda ARI Lubo Yağları oksidasyon ile bozulmaya karşı çok iyi direnç gösterirler.

Karşıladığı Servis Sınıfı ve Standartları
DIN 51517 Part 1 Type C David Brown Gear Industries tarafından onaylanmıştır.

Suyu İtme
  • ARI Lubo yağlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi suyu itebilme özelliğidir.
  • Su ile birlikte çok uzun süre yük ve sıcaklık altında çalıştırılmamak kaydıyla, Lubo yağlarının bu özelliği, proses gereği su ile teması kaçınılmaz olan sistemler için çok önemlidir.