General Details

THERMORAD    (Redresör Yağı)

Çok iyi rafine edilmiş parafanik esaslı bir üründür.  Yağı ısıtarak sıcaklık üreten radyatörlerin peteklerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

ARI Thermotans; 320 °C’ye kadar çalışma sıcaklığı olan kapalı ısı transfer sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış ısı transfer yağıdır. Yüksek sıcaklıklarda yağın buharlaşma basıncı atmosferik basınçtan düşüktür. ARI Thermotrans’ın transferi sırasında yüksek basınç için uygun olan boru sisteminin kullanılması uygundur.  Termal stabilitesi çok yüksektir.

Yüksek sıcaklıklarda mineral yağlar iki tip bozunmaya maruz kalırlar.

 • Hidrokarbon moleküllerinin karbon zincirlerinin parçalanması ile oluşan bozunma (cracking).
 • Yüksek sıcaklıklarda havanın oksijeni ile birleşerek yükseltgenme (oksidasyon). ARI Thermotrans; bu iki tür etkiye de dayanabilecek kalitede baz yağ kullanılarak imal edilmiştir. Parafinik karakterde olduğu için viskozite indeksi yüksektir.

 

Hizmet Süresi

Hizmet süresi tamamen kullanılan sistemin tasarımına ve operasyon şartlarına bağlıdır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi ektedir ve yazılı kurallara uyulursa yağın hizmet süresi birkaç yıldan fazla olabilir. Ancak uygun bir hizmet süresi tayini için 6 ayda bir alınacak örneklerin viskozite, asidite ve parlama noktası özelliklerinin yakın takibi gerekir.

Diğer Özellikler

İşletme Şartlarında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Yağ film sıcaklığının 320 °C’yi geçmemesi için ısıtma öncesi sirkülasyon başlatılmalı ve ısıtma sona erdikten sonra bile en az iki saat sirkülasyon devam ettirilmelidir.
 • Yağın akış şekli daima türbülanslı olmalı ve akış hızı 2.5-3 m/sec. civarında olmalıdır.
 • Isıtıcı refrakter malzeme içermelidir.
 • Yağ pompasının bozulması halinde sistemde alarm olmalı ve mümkünse yedek pompa otomatik olarak devreye girmeli veya manuel olarak süratle devreye alınmalıdır.
 • Alev hiç bir zaman direkt olarak ısıtıcı boru ile temas ettirilmemelidir. Böyle durumlarda bölgesel ani sıcaklık yüksekliklerine bağlı termal kraking oluşabilir.
 • Sistemin en üst noktasında bir genleşme tankı olmalı ve bu genleşme tankındaki sıcaklık 60°C’yi geçmemelidir.
 • İlk ısınma sırasında sistemde sıkışan hava ve su buharını atmak için yeterli ventilasyon vanaları bulundurulmalıdır.
 • 110 ° C’ye kadar olan ilk ısıtma oldukça yavaş yapılmalı ve ventilasyon vanaları kullanılarak su buharı ve hava sistemden dışarı atılmalıdır.
 • Sistemin kritik noktalarına basınç göstergeleri ve sıcaklık göstergeleri konulmalı ve sistem sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır.

 

Sağlık ve İş Güvenliği

İyi standartlarda uygulanan iş güvenliği kuralları ve kişisel temizliğe dikkat edildiği sürece sağlık ve güvenlik açısından bir problem oluşturmaz. Tavsiye edilen uygulama yeri ve şekline çok dikkatli bir şekilde uymak gerekir. Özellikle kullanılmış yağların deri ile teması engellenmeli ve temas halinde su ve sabunla yıkanmalıdır.

Teknik Özellikler
ARI Thermotrans
Viskozite İndeksi 100
Yoğunluk @ 15 °C kg/l

ASTM D-1298

0.868
Akma Noktası °C -18
Parlama Noktası (COC) °C 232
Kaynama Başlangıcı

(760 mmHg)

DIN 51356

355
Asidite, mg KOH/g. < 0.05
Kül, % Wt. < 0.01

 

ARI Thermorad  
Yalıtkanlık, kv 15
Görünüm Şeffaf ve Berrak
Renk, ASTM 1.5
Karbon Kalıntısı, %Ağırlık 0.1
Parlama Noktası, °C 180
Akma Noktası, °C -12
Kinematik viskozite 100 °C’da, cSt 3.2-4.0
Viskozite indeksi 94
Neut.No.TAN, mg KOH/g 0.1
Tortu ve Su, % Hacim Eser miktar
Bakır Korozyonu, 2 s 100 °C’da No.1
Fiziksel Özellikler

Ambalajlama

Tanker IBC Varil Teneke
10000 Kg 850-900 Kg 180-209 Kg 16-18 lt
15000 Kg
20000 Kg