General Details

Kızak Serisi
Takım tezgahlarının, kızaklarının yağlanması için özel olarak imal edilmiş yüksek viskozite indeksli yağlardır.  Yapışkanlık sağlayıcı katıklar ihtiva eden bu yağlar, tezgahlardaki kızakların titreşimsiz hareket etmesini sağlarlar. Bu ise işlenen parçalarda pürüzsüz yüzeyler elde edilmesi için gereklidir. Hidrolik sistemleri de bünyesinde içeren tezgahlarda ARI Kızak 68 hidrolik sistem yağı olarak kullanılabilir.

 

Kızakların Titreşimli Hareketi

Oldukça yavaş hareket eden tezgah kızaklarında kimi zaman istenmeyen titreşimli bir hareket oluşur. Bu daha çok sürtünme şartlarına, hareket eden yüzey üzerindeki yüklere ve hareket eden yüzeylerin izafi hızlarına bağlı olarak gelişir. Bu titreşimli hareket bir yüzeyi diğeri üzerinde hareket ettirmek için gereken kuvvetin azalması ve bu esnada hızın artması ile ortaya çıkar. Örneğin statik sürtünmenin kinetik sürtünmeden büyük olduğu haller bu şartlara bir örnek olarak gösterilebilir. Bu titreşim hareketi ancak artan hıza bağlı olarak sürtünmenin de artması ile engellenebilir. Oysa genelde durum bunun tersinedir. Kısaca özetlemek gerekirse statik sürtünme katsayısının kinetik sürtünme katsayısına oranının 1’den küçük olması halinde bu titreşim hareketi azalır ve değer küçüldükçe hissedilmeyecek noktaya gelir. Bu özellik kızaklar tasarlanırken sağlanmaya çalışılır, ancak değişen çalışma şartları bu tür bir çözümü çok zorlamaktadır.

 

Kızak Yağlarının Avantajları

Kızak yağları içerdikleri özel bir katık sayesinde artan hıza bağlı olarak sürtünmeyi de artırırlar ve bu şekilde yukarıda detayları ile anlatılan titreşim hareketini yok ederler. Katık paketi içerisinde bulunan diğer katıklar aşınmayı en aza indirirken ayrıca iyi yapışkanlık da sağlarlar.  Kızak yağları uygun formülasyonları sayesinde tezgahlardaki sirkülasyon sistemi ile sağlanan dişli kutularında ve rulmanların yağlanmasında da kullanılabilirler. Daha önce de belirtildiği gibi Kızak 68 yağları tezgahların hidrolik sistemlerinde problemsiz olarak kullanılabilir. Kızak yağları içerdikleri özel yapışkanlığı sağlayan katık sayesinde dikey yatakların yağlanmasında sorunsuz olarak kullanılır.

Diğer Özellikler

Sağlık ve İş Güvenliği

İyi standartlarda uygulanan iş güvenliği kuralları ve kişisel temizliğe dikkat edildiği sürece sağlık ve güvenlik açısından bir problem oluşturmaz. Tavsiye edilen uygulama yeri ve şekline çok dikkatli bir şekilde uymak gerekir. Özellikle kullanılmış yağların deri ile teması engellenmeli ve temas halinde su ve sabunla yıkanmalıdır.

Teknik Özellikler
ARI Kızak Serisi 68 220
Viskozite cSt

@  40 °C

100 °C

 

68

9.4

 

220

19.9

Yoğunluk @ 15 °C kg/l 0.880 0.900
Akma Noktası °C -29 -18
Fiziksel Özellikler

Ambalajlama

Tanker IBC Varil Teneke
10000 Kg 850-900 Kg 180-209 Kg 16-18 lt
15000 Kg
20000 Kg