General Details

ArGear Serisi
ARI Argear Yağları; kurşun içermeyen yüksek basınç (EP) katıklı sanayi tipi dişli kutusu yağlarıdır. Çok iyi yük taşıma kapasiteleri vardır.  Sürtünmeyi azaltıcı özelliği, çelik ve bronz elemanlar içeren dişli kutularının yüksek verimle çalışmasını sağlar. ARI Argear Yağları yüksek viskozite indeksli baz yağlardan hazırlanmışlardır.  Yüksek basınç katığı kükürt fosfor esaslıdır. Oksidasyona karşı, paslanmaya karşı katıklar ile korozyon engelleyici, köpürmeyi kesici katıklar içerirler. Kurşun içeren dişli yağlarına göre daha yüksek performanslı olan Argear Yağları aynı zamanda kurşunun çevreye verdiği zararı vermezler.

Özellikleri

• Çok iyi yük taşıma kapasiteleri vardır. Bu sayede dişli kutusu elemanlarının aşınmasını en aza indirirler.
• Çok iyi termal stabiliteleri vardır. Oksidasyona karşı katıkların da yardımı ile 100 °C’ye kadar çıkan yağ sıcaklıklarında bile çok uzun süre hizmet edebilirler.
• Sudan ayrılma özellikleri çok iyidir. Ancak sağlıklı bir operasyon için dipte toplanan suyun dreyn edilerek alınması gerekir.
• Korozyonu çok iyi engelleme özelliği vardır. Bu özellik sayesinde suyun varlığı halinde bile dişli kutusu elemanlarını paslanmaya karşı korur.
• ISO viskozite numarası 68’den başlayan ve 680’e kadar devam eden çok geniş bir viskozite aralığında tüketicinin hizmetine sunulmuştur.

Oksidasyona Karşı Direnç ve Termal Stabilite

Ağır yük altında ve yüksek sıcaklıklarda dahi okside olmadan hizmet vermek bir dişli yağından istenen en önemli özelliklerden biridir. ARI Argear Yağları çalışma şartlarına bağlı olarak 11.5 kJ/m2s bir hızla, 100 °C’ye kadar ısınsalar bile bozulmadan hizmet verebilirler.

Yük Taşıma Kapasitesi

Ağır yük altında Argear Yağları’nın yük taşıma kapasiteleri test edilmiştir. Aşağıdaki sonuçlar ARI Argear yağlarının yük altında bile dişli kutusu elemanlarını aşınmaya karşı koruduğunu ispat etmektedir. ARI Argear 220’nin tipik değerleri aşağıda verilmiştir:

Diğer Özellikler

Sudan Ayrılabilme Özellikleri

Su ile temas ettikleri zaman su ile karışmazlar ve su dipte toplanır. Bu şartlar altında suyun dipten alınarak uzaklaştırılması gerekir. Suyun varlığının üç olumsuz etkisi vardır. Yağdaki sürekli varlığı yağın çok çabuk okside olmasına yol açar, dişli yüzeylerinin çabuk yorulmasına neden olur ve malzemelerde korozyon oluşumunun baş nedenidir. Bu nedenlerden dolayı suyun, yağ haznesi dibinden süratle uzaklaştırılması gerekir.

Korozyona Karşı Direnç

Bazı endüstriyel uygulamalarda nemin ortamdan tamamen uzaklaştırılması imkansızdır. Bu şartlar altında yağın korozyona karşı koruma özelliğinin çok iyi olması gerekir. ARI Argear Yağları nemli ortamlarda dahi uygulandıkları malzemeyi paslanmaya karşı korurlar. ARI Argear Yağları ASTM D 665B Test’ini başarı ile tamamlamışlardır.

Uygulama

Argear Yağları sanayi tipi tüm dişli kutuları için uygundurlar. Yüksek basınç katığı içerdikleri için her yük altında çalışabilirler. Çarpma tipi sistemler, pompa ile sirküle edilen sistemler ve yağ püskürtmeli sistemler için uygundurlar. Bu yağların otomotiv tipi dişli kutuları için kullanılması tavsiye edilmez. Otomotiv uygulamaları için Gear Serisi uygundur.

Teknik Özellikler
ARI Argear Serisi

68

100

150

220

320

460

680

Kinematik Viskozite

@ 40 °C cSt.

100 °C cSt.

68

8.7

100

11.4

150

15.4

220

19.4

320

25.8

460

30.8

680

38

Viskozite İndeksi

100

100

100

100

100

97

92

Yoğunluk @ 15 °C kg/l

0.88

0.88

0.89

0.89

0.887

0.90

0.91

Akma Noktası °C

-27

-25

-21

-18

-15

-9

-9

Parlama Noktası °C

229

232

238

238

238

248

250

Fiziksel Özellikler

Test                                        Sonuç

FZG gear test                          12’den büyük

A/8 3/90 condition fail stage

IAE gear test standart              110 lb

conditions lever road

Timken O.K. değeri                  60 lb min.

4 ball test weld load                 300 kg.

Wear scar diameter                  0.28 mm.