General Details

ARI Extra Hydro Yağları, yapılan sürekli araştırmalar ve geliştirmeler sonucu mineral hidrolik yağlar alanındaki liderliklerini sürekli olarak korumuşlardır. Bu yağlar, pasa ve oksidasyona karşı koruyucu yağ kullanılması istenen, normal şartlarda çalışan sirkülasyon tipi yağlama sistemli, rulmanlı ve düz yataklarla, sanayi tipi dişli kutularının tüm uygulamaları için uygundurlar. Hidropnömatik kumanda mekanizmaları ve pnömatik hava devresi yağlayıcıları için de tavsiye edilirler.

 

ARI Hydro Serisi Yağların Özellikleri

ARI HydroYağları, imalatında kullanılan iyi rafine edilmiş yüksek viskozite indeksli baz yağlar ve içerdikleri katıklar sayesinde aşağıdaki performans özelliklerini sağlarlar:

* Gelişmiş termal stabilite,
* Oksidasyona karşı çok iyi direnç,
* Aşınmaya karşı çok iyi koruma,
* Çok iyi filtre edilebilme özelliği,
* Düşük sürtünme,
* Sudan iyi ayrılma,

• Oksidasyon Ömrü

Hava, su ve bakır gibi malzemelerin bulunduğu bir ortamda, yüksek sıcaklıklarda çalışan bir hidrolik yağın ömrünü, onun oksidasyona karşı gösterdiği direnci belirler. Oksidasyonun olması halinde yağda çamurumsu ve asidik ürünler oluşur. ARI HydroYağları’nın oksidasyona karşı dirençlerinin ölçümünde Turbine Oil Stability Test (TOST) yöntemi kullanılmıştır. Bu test yönteminde yağ; su, bakır, demir ve oksijenin bulunduğu bir ortamda 95°C kadar ısıtılır ve ortam 2 mg. KOH/g asidik değerine ulaşıncaya kadar bu sıcaklıkta tutulur. Test sonuçları, ARI HydroYağları’nın oksidasyon ömrünün bilinen pek çok hidrolik yağa nisbetle dört kat daha fazla olduğunu göstermiştir.

• Termal Stabilite

Modern hidrolik sistemler genellikle ağır şartlar altında çalışırlar. Tank kapasiteleri küçük ve yağ sıcaklıkları yüksek olabilir. Bu şartlar altında hidrolik yağın termal stabilitesi (yüksek sıcaklıklarda çamurumsu ürünler oluşturacak şekilde bozulmama ve tanımlanan viskozite aralığını koruma özelliği) önem kazanır. Yağların termal stabilite testi, yağın çelik ve bakırla birlikte 135 °C sıcaklıkta yedi gün tutulması sonucu gerçekleşir. Bu süre sonunda metallerdeki ağırlık kaybı ve renk değişmesi kaydedilir ve yağda oluşan çamurumsu ürünlerin miktarı tesbit edilir. Testlerden çok iyi sonuçlar almıştır. Yağda hiçbir şekilde çamurumsu atık oluşmamış ve metallerdeki ağırlık kaybı ihmal edilecek kadar düşük olmuştur. Bakır parçada bir renk değişmesi gözlenmemiştir.

• Aşınmaya Karşı Performans

Çok ağır yüklenme koşullarında aktif hale geçen ve aşınmaya karşı direnç gösteren katıkların formülasyona ilavesine bütün yağ üreticileri büyük önem vermekle beraber çoğu kez yağın düşük yüklenme şartlarındaki aşınmayı engelleyici özelliğini gözardı ederler.  ARI Yağları tasarlanırken bütün işletme şartları gözönüne alınmıştır.

 

• Filtre Edilebilme Özelliği

Hidrolik Sistemler, çok dar toleranslar ile imal edildikleri için hidrolik yağların filtre edilebilme özelliği (sık gözenekli bir filtreden sürekli geçebilme özelliği) büyük önem kazanır. Ancak bu özellik su veya kalsiyum gibi yabancı maddelerin yağa karışması ile kötü şekilde etkilenir. Çoğunlukla bu maddeler yağ katıkları ile reaksiyona girerek filtreleri tıkarlar. Ancak yapılan pek çok test ARI Hydro Serisi Yağları’nın söz konusu yabancı maddelerin bulunması halinde bile filtre edilebilme özelliğini koruduğunu göstermiştir.

 

• Düşük Sürtünme

Yağın bulunduğu malzemenin kenarlarına yapışma özelliği bazı şok önleyici sistemlerin düşük yük ve hız altında çalışmaları esnasında problem yaratabilir. Bu özellik yumuşak ve düzgün hareketin gerektiği sistemlerde (uçuş simulasyon cihazları gibi) büyük sorun yaratabilir. ARI Hydro Serisi Yağları, düşük sürtünme ve çok iyi yağlayabilme özellikleri bu tür uygulamalarda sorun çıkmasını engeller.

 

• Sudan Ayrılabilme Özelliği

Havadaki suyun zaman içerisinde yoğunlaşması sonucu hidrolik sistem yağlarına su karışır. Bu ise yüksek basınç ve sıcaklık altında oldukça viskoz olan yağ içersinde su emülsiyonuna yol açabilir. Bu emülsiyon vana ve pompalara zarar verebilir. ARI Hydro Serisi Yağları’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sudan kolayca ayrışabilmesi ve sözkonusu emülsiyonların oluşumuna direnç göstermesidir. ASTM D 1401 standart testinde aynı oranda su ve yağ birbiri ile beş dakika süre ile karıştırılırlar. Daha sonra yağın sudan ayrışma zamanı ölçülür. ARI Hydro Serisi Yağları çok kısa bir süre içersinde sudan ayrılırlar.

 

• Havayı Defetme ve Köpürmeme Özelliği

Hidrolik yağlar çok fazla köpürmemeli ve karışan havayı süratle defederek kavitasyon oluşumuna izin vermemelidirler. Karışan havanın defedilmesi ayrıca yağın sıkışabilme özelliğini korumasını da sağlar. Ancak köpük kesici bazı katıklar havayı defetme özelliğini kötü yönde etkiler. ARI Hydro Serisi Yağları’nda bu iki çelişik özellik ideal bir denge kurularak sağlanmıştır.

Diğer Özellikler

Uyum

ARI Hydro Serisi Yağları hidrolik sistemlerin imalatında kullanılan ve mineral yağlara uyumlu olarak imal edilen bütün sızdırmazlık elemanları ile uyum sağlar. Ayrıca, imal edilen pek çok pompa ile de uyum sağlar, ancak gümüş kaplı malzemeler içeren pompalarda kullanılmak istenirse Teknik Şube’ye danışmadan hareket edilmemelidir.

 

Uygulama Alanları

ARI Hydro Serisi Yağları’nın çok geniş bir uygulama alanı vardır. Hem statik hem de dinamik sistemlerde sorun çıkmadan kullanılabilir. Sadece basit bir hidrolik yağ isteyen sistemlerden, son teknoloji ile donatılmış ve yağdan çok fazla özellik isteyen sistemlere kadar her çeşit sistemde aynı üstün performansı gösterir.

Teknik Özellikler
ARI Ultra Hydro Serisi

22

32

37

46

68

100

ISO Viskozite Değeri ISO 3448

22

32

32/46

46

68

100

ISO Yağ Tipi

HV

HV

HV

HV

HV

HV

Viskozite cSt

@  0 °C

40 °C

100 °C

152.6

22.6

5.28

242.6

32.8

6.96

318.6

37.2

7.14

371.7

47.3

9.37

630

72.35

12.93

1085.4

100.6

15.58

Viskozite İndeksi

(IP 34)

150

155

150

150

150

150

Yoğunluk @ 15 °C kg/l

(IP 160)

0.872

0.872

0.871

0.872

0.877

0.889

Akma Noktası °C

(IP 15)

-42

-42

-39

-39

-36

-30

Parlama Noktası °C

(PMCC) (IP 34)

190

210

220

210

230

230

Nötr. Sayısı, mg KOH/g

(IP 139)

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Bakır Şerit Korozyon Test

3 saat 100  °C’ de ISO 2160

Class 1

Class 1

Class 1

Class 1

Class 1

Class 1

Havayı Defetme Değeri

Dakika % 0.2 50 °C’ de (IP 313)

3

5

5

8

10

Sudan Ayrılabilme Özelliği

Dakika 50 °C

ASTM D1401

20

20

20

20

30

30

(82 °C’ de)

Köpürme Özelliği/Kararlılık ASTM D 892

Ml/24 °C’ de

Ml/93.5 °C de

Ml/24 °C’ de 93.5 °C test sonrası

20/0

15/0

20/0

30/0

20/0

30/0

30/0

20/0

30/0

30/0

40/0

30/0

30/0

30/0

40/0

50/0

40/0

50/0

Sızdırmazlık elemanları ile uyuşabilme indeksi (IP 278)

11

12

8

9

8

9

Performans

Vickers I – 286-S,

Vickers M – 2952-S,

Deutsches T. – DIN 51524 Part 2 HLP,

Deutsches T. – DIN 51517 Part 3,

Cincinnati P 68, P 69, P 70

PENISON HF-0, HF-1, HF-2

Fiziksel Özellikler

Ambalajlama

Teneke 15 Kg
Varil 180 Kg
IBC
Tanker