General Details

Erozyon Yağı
Yüksek alevlenme noktasına sahip, düşük viskoziteli, oksidasyona dayanıklı olup üstün vasıflı kokusuz bir yağdır. Elektro erozyon tezgahları için özel olarak geliştirilmiştir. Kolaylıkla filtre edilerek metal parçacıkları dibe çökertir. Paslanmaya karşı dayanıklıdır ve metalin işlenmesinde verimi artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Uygulama

Elektro erozyon tezgahlarında iş parçası ile kesici ucun arasında oluşan şerare üreten bölümde, bu özelliklere sahip yağ dışında hiçbir yağ kullanılmaması gerekir. İş parçası ile kesici ucun, içinde gaz yağı bulunan petrol esaslı yağlarla soğutulması sırasında pompa arızası ile şerare açıklığının ortaya çıkması halinde yanma / patlama meydana geldiği bunun da ısıdan dolayı meydana gelen yağ buharını alevlendirdiğini tecrübeler göstermektedir.Bu nedenle yüksek alevlenme noktalı elektro erozyon yağı kullanılması halinde her türlü emniyet sağlanmış olmakta ayrıca alınan verim azami ölçüde artmaktadır.

Diğer Özellikler
Teknik Özellikler
ARI Eroza Değer Metod
 Görünüş Transparent
 Yoğunluk, 15 °C g/ml 0.7705 ASTM D -1298
 Renk +30 ASTM D -158
 Viskozite, 30 °C 2.5 – 3 Cst ASTM D- 445
 Alevlenme Noktası, °C 120 °C ASTM D – 92
 Akma Noktası, °C +-0 ASTM D – 2500
 Aromatik, ABS U. V. 270 nm 0.15
Fiziksel Özellikler

Ambalajlama

Varil Teneke
180-209 Kg 16-18 lt